*** HELLO - GRÃœEZI - MABUHAY ***

Mabuhay sa Pamilya Spahni - Zurich CH

Kami ang magasawang si Walter at Lucy swisso at pilipina. Magmula ng walo ng enero 1980 madaling-madali kami noon nagpakasal sa dalawang linggong pagkakakilala namin sa maynila. Magmula noon at hangang ngayon hindi pa namin pinagsisisihan, Maligaya at masaya pa rin kami. Nakatira kami sa Zurich. Dito puede ninyo kaming makilalang dalawa, Inaasahan namin na sana maging masaya at magustuhan ninyo ito. Kung gusto ninyo Puede kayong mag pirma sa aming Panauhin aklat maraming salamat po sa inyo.

RSS