*** HELLO - GRÃœEZI - MABUHAY ***

Matteo Alessandro

MABUHAY

Ako si Matteo Allessandro, 

anák ni Christina at Gino!

Pinanganak ako ng Oktobre 10, 2008, 05.31h AM.

Ang Timbang ko ay 3140gr. at ang haba ko ay 49 cm.

Ang Lola at Lolo ko ay si Lucy at Walti! Cool yeah....