*** HELLO - GRÃœEZI - MABUHAY ***

Swissong Sundalo

Ito ang kilalang sandata ng Swisong sundalo!

Lahat ng impormasyon ay SEKRETO!